Suy niệm với Mẹ, ngày 13.4

0

Chúa Nhật 13/04/2014

LỄ LÁ

Mt 21,1-11

“Chúc tụng Đấng ngự đến
nhân danh Đức Chúa” (Mt 21,9)

Như Mẹ: Hôm nay dân thành Giêrusalem hân hoan đón chào Đức Giêsu đến với họ: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa”. Đây cũng là lời mời gọi chúng ta hãy chúc tụng Chúa, không phải chỉ lúc này mà thôi, nhưng là mỗi ngày, và trọn cuộc sống của chúng ta phải trở nên lời tôn vinh Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khi bình an hạnh phúc, chúng con thường dễ dàng chúc tụng quyền năng và tình yêu của Chúa. Nhưng khi sóng gió thử thách ập đến, chúng con thường oán trách mà xa lìa Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn biết ca tụng Chúa trong mọi biến cố vui buồn suốt cả cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con cùng Mẹ hát bài Magnificat chúc tụng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.