Suy niệm với Mẹ, ngày 14.4

0

Thứ Hai Tuần Thánh 14/04/2014

 Ga 12,1-11

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá mà xức chân Chúa”
(Ga 12,3)

Như Mẹ: Cô Maria là hình ảnh của những tâm hồn can đảm. Cô dám bước qua định kiến xã hội, bất chấp cái nhìn khinh thường của mọi người xung quanh để đến với Chúa, vì cô tin vào tình yêu của Chúa. Cô là hình ảnh của những tâm hồn can đảm dám tận hiến cho Chúa và các linh hồn. Cô cũng là gương cho tất cả những ai đang thao thức và khao khát được trở nên tông đồ của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự dữ trong tâm tình sám hối, và tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng một đời sống dấn thân cho Chúa theo tinh thần Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con suy niệm cuộc thương khó của Chúa và có can đảm bước theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.