Suy niệm với Mẹ, ngày 19.4

0

Thứ Bảy 19/04/2014

Vọng Phục Sinh

Mt 28,1-10

“Người đã trỗi dậy từ cõi chết” (Mt 28,7)

Như Mẹ: Tội lỗi của con người đã được tẩy rửa bằng chính cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Từ đây ơn cứu độ của Chúa tuôn tràn trên toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Người đã chết, và Người đã chiến thắng tất cả để ban sức mạnh cho chúng ta trong cuộc chiến với sự dữ. Chúng ta có dám chết đi với tội lỗi để được cùng Người sống lại không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã bán Chúa và đánh đổi hạnh phúc vĩnh cửu của mình cho sự dữ bằng những thứ đam mê vật chất thấp hèn. Chúa đã sống lại nhưng tâm hồn chúng con vẫn còn ngủ mê trong xích xiềng của tội lỗi. Xin Chúa nâng chúng con đứng lên.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho các tội nhân được ăn năn trở lại cùng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.