Suy niệm với Mẹ, ngày 24.4

0

Thứ Năm 24/04/2014

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,35-48

“Bình an cho anh em” (Lc 24,36)

Như Mẹ: Trong thế giới ngày nay, biết bao điều khủng khiếp xảy đến khiến chúng ta mất sự bình an như chiến tranh, thiên tai, khủng bố, nghèo đói… Vậy làm sao chúng ta có thể có được sự bình an như Chúa mong muốn? Chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với Chúa, tha thiết xin ơn nâng đỡ và nhất là đặt trọn tin tưởng vào Người. Nhờ thế, chúng ta mới có được hạnh phúc và an bình thực sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi làm chúng con xa rời Chúa, mất đi sự bình an đích thực. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con can đảm từ bỏ tội lỗi của mình mà trở về với Chúa là nguồn sống thật của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con mau mắn đáp lại ý Chúa trong cuộc đời, biết mang sự bình an của Chúa đến với anh chị em của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.