Suy niệm với Mẹ, ngày 09.4

0

Thứ Tư 09/04/2014

Ga 8,31-42

“Kẻ nô lệ không được ở trong nhà luôn mãi,
Người Con mới được ở luôn mãi” (Ga 8,34)

Như Mẹ: Lời giáo huấn của Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa nô lệ và người con trong gia đình: Con cái luôn được ở trong nhà, nhưng nô lệ có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Qua đó, Người cảnh báo chúng ta không nên lợi dụng lòng thương xót của Chúa mà vui sống trong kiếp nô lệ tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con đã không vâng Lời Chúa. Chúa chẳng vui gì khi thấy chúng con phạm tội xa lìa Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết ăn năn sám hối mà trở về cùng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn cố gắng sống trọn tình con thảo với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.