Triều đại 232: Đức Giáo hoàng Lêô XI

0

Đức Giáo Hoàng Lêô XI tên thật là Alêxandro Ottaviano de Medici, sinh ngày 2-6-1535, tại Flôrencia, trong một gia đình quyền thế. Mẹ là Francesca Salviati, là cháu của Đức Giáo Hoàng Lêô X. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Piô V, ngài được Cosma I de Toscane bổ nhiệm làm Đại sứ bên cạnh Đức Giáo Hoàng, được tấn phong Giám mục năm 1573, rồi Hồng y năm 1583.

Sau khi đức Clêmentê VIII qua đời, ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 1-4, đăng quang ngày 10-4-1605 với danh hiệu Lêô XI. Giáo triều của ngài rất ngắn, chỉ 27 ngày. Những ngày đầu, ngài bận tâm đến việc tiếp tế cho đoàn quân đang chiến đấu ở Hungarie chống lại quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, ngã bệnh bất ngờ và qua đời ngày 27-4-1605.

Comments are closed.