Liệu ta có bị ai thế chỗ trong Nước Trời?

0

Chúa Nhật 26 Thường Niên A

Liệu ta có bị ai thế chỗ trong Nước Trời?

Khi tuyên bố “Tôi nói thật với các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”, Chúa Giêsu đã gây sốc cho nhiều người, đặc biệt cho các Thượng Tế, Luật sĩ và Biệt phái kiêu căng.

Trong một bản dịch khác, người ta còn dịch câu Kinh Thánh này theo một nghĩa khác hơn: “Tôi nói thật với các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa thế chỗ cho các ông”. Không phải là vào trước hay vào sau, vì vào sau nghĩa là cũng được vào. Ở đây, có nghĩa là vào “thế chỗ”. Những hạng mọt dân, làm tay sai cho ngoại bang, và hạng đàng điếm ô nhơ lại thế chỗ cho các bậc vị vọng trong giới chức Do thái giáo trong Nước Thiên Chúa. Thế mới sốc đối với các Thượng Tế, Kỳ lão và Luật sĩ vốn là những người thường kiêu căng hống hách.

Vậy sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nói với mỗi người chúng ta điều gì? Thiết nghĩ, muốn nói với chúng ta hai điều:

– Thứ nhất, Nước Thiên Chúa luôn chứa đựng những bất ngờ lớn.

Người ta nói rằng khi lên Thiên đàng, ta sẽ thấy ba bất ngờ lớn. Bất ngờ thứ nhất là những người mình đoan chắc sẽ có mặt trên Thiên đàng, lại không thấy. Bất ngờ thứ hai là những người mình nghĩ là sẽ không thể lên Thiên đàng được, lại có mặt trong đó, có khi còn có mặt ở vị trí gần Chúa nữa. Và bất ngờ lớn thứ ba là chính mình măn mắn cũng có mặt trên đó, dù mình tội lỗi và nhiều bất xứng.

Rõ ràng Thiên đàng, tức Nước Trời luôn có nhiều bất ngờ đối với nhiều người.

– Thứ hai, Nước Thiên Chúa không bao giờ dành cho những người chỉ mang danh là Kitô hữu.

Nước Thiên Chúa không bao giờ dành cho những người chỉ mang danh là Kitô hữu, hay dân riêng của Chúa mà chỉ dành cho tất cả những ai biết sám hối ăn năn. Tại sao vậy? Tại vì trước mặt Thiên Chúa không có ai là công chính, không có ai là vô tì ố. Ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Ngày nào cũng có tội, ngày nào cũng có lỗi. Tội trong tư tưởng, tội trong lời nói, tội trong hành động. Vì thế cần phải hoán cải, cần phải sám hối ăn năn mỗi ngày.

Các Thượng tế, Luật sĩ và Biệt Phái vẫn thường tự cho mình là người công chính thánh thiện. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã từng có lần vạch cho họ thấy họ là những nấm mồ tô vôi: bên ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy những xương xẩu người chết, tức là đầy tội lỗi. Thế nhưng họ lại không nhận mình là tội lỗi, lại còn tự mãn kiêu căng và khinh khi người khác.

Trái lại, những người thu thuế và những người đàng điếm bị coi là hạng ô uế tội lỗi công khai, bị coi là đồ bỏ lại biết nhận ra thân phận khốn nạn tội lụy của mình mà trở về với Chúa, như Mađalêna, như Lêvi, như Giakêu và các đồng bạn của ông, hay như tên trộm bị đóng đinh bên tay hữu Chúa Giêsu. Họ là những người đúng là sẽ “thế chỗ” cho những kẻ tự cho mình là công chính, mà không chịu làm theo lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả và đặc biệt là của Chúa Giêsu là sám hối và tin vào Tin Mừng.

Bao nhiêu người lương dân, bao nhiêu người tội lỗi “thứ thiệt”  sẽ thế chỗ cho những người Kitô hữu trong Nước Trời?

Ngày hôm nay nhiều người vẫn xưng mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng lại không làm theo lời Chúa Giêsu dạy. Tệ hại hơn là họ sống như không có Chúa. Xưng mình là người có đạo, đạo gốc đạo dòng, nhưng họ lại không giữ đạo, không sống đạo, thậm chí là sống ngược lại với những gì đạo dạy, giống như người con thứ hai trong Tin Mừng.  

Phần chúng ta thì sao? Chúng ta đã và đang sống thế nào? Liệu chúng ta có bị ai thế chỗ trong Nước Trời hay không?

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

Comments are closed.