Chân phước Gia-cô-bê Bê-nê-phát-ti

0

Ngày 19 tháng 11

CHÂN PHƯỚC GIA-CÔ -BÊ BÊ-NÊ-PHÁT-TI (GIACOMO BENFATTI)

Tiểu sử

 Chân phước Gia-cô-bê Bê-nê-phát-ti chào đời tại thành phố Man-tua khoảng cuối thế kỷ XIII. Người vào tập viện Dòng Đa Minh tại thành phố nơi người sinh trưởng. Tại đây, người đã trở nên thân thiết với tu sĩ Ni-cô-la Bô-ca-xi-nô, sau này tu sĩ Ni-cô-la được ủy thác trách vụ chủ chăn Giáo hội, với hiệu tòa là Biển Đức XI. Mối giao hảo bằng hữu này đã định hình con đường sự nghiệp của người.

Khi cha Ni-cô-la Bô-ca-xi-nô trở thành Bề trên Tổng quyền năm 1296, cha cử tu sĩ Gia-cô-bê làm phụ tá. Năm 1298, khi được tấn phong chức hồng y, cha Ni-cô-la Bô-ca-xi-nô đã coi tu sĩ Gia-cô-bê vừa là một cố vấn, vừa là bạn đồng hành. Năm 1303, đức hồng y Bô-ca-xi-ô trở thành Giáo hoàng, tu sĩ Gia-cô-bê vẫn là một cánh tay đắc lực cho Đức Thánh Cha. Thực vậy, nhờ tài cố vấn khôn khéo của các đồng sự mà Đức Thánh Cha có đủ nghị lực để đối đầu với cuộc kháng cự của phái A-nha-ni.

Một năm sau đó, tức năm 1304, khi Đức Biển Đức XI băng hà, Đức Gio-an XXII lên kế nhiệm đã tấn phong cha Gia-cô-bê lên chức Giám mục giáo phận Man-tua. Trong suốt thời gian tại chức, người nổi tiếng về tinh thần yêu hòa bình và đưa ra giải pháp nhằm xóa bỏ những hiềm thù và xung đột giữa tầng lớp quí tộc và tầng lớp tư sản công hầu vương bá ở thành phố Man-tua.

Trong thời gian xảy ra nạn dịch hạch và đói kém, Đức Giám mục Gia-cô-bê đặc biệt quan tâm đến những người bất hạnh. Người đã nuôi nấng và săn sóc họ bằng chính đôi tay của mình, vì thế người được mệnh danh là “cha của những kẻ khốn cùng”. Người qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1332, sau đó được công nhận là một vị thánh hay làm phép lạ, vì nhiều phép lạ đã được trao ban qua tay người. Đức Pi-ô IX đã tôn phong người lên hàng chân phước năm 1859.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, Chúa đã ban cho chân phước Gia-cô-bê trở nên mẫu mực cho đàn chiên Chúa cũng như làm cho người nên rạng ngời vì nhiệt tâm xây dựng hòa bình và lòng thương xót Chúa đối với dân Chúa. Nhờ lời người cầu giúp nguyện thay xin cho chúng con được liên kết với lời chân lý của Ngài và hết lòng yêu thương tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)  

Comments are closed.