Suy niệm với Mẹ, ngày 17.11

0

Thứ Hai, ngày 17.11.2014

Thánh Êlisabét Hungari – lễ nhớ

 Lc 18,35-43

“Lạy ông Giêsu, con vua Đavít,
xin dủ lòng thương tôi” (Lc 18,38)

Như Mẹ: Anh mù tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu trước mặt mọi người bằng cách lớn tiếng kêu cầu, bất chấp sự cấm cản của những người chung quanh. Anh được sáng mắt vì anh đã đặt hết niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, con vua Đavít. Nhờ đức tin sống động ấy, anh đã được Ngài thương cứu chữa.

Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con duyệt lại đời sống của mình, đừng để bản thân rơi vào bóng tối tội lỗi. Chúng con tín thác vào thầy Giêsu, Đấng sẽ kéo chúng con về ánh sáng của sự thật, tình thương và sự sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cứu chữa chúng con khỏi u tối của tội lỗi, của bất toàn và yếu đuối của thân phận con người, nhất là u tối của những suy nghĩ và u tối trong những cách hành xử thiếu tình thương với nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.