Suy niệm với Mẹ, ngày 18.11

0

Thứ Ba, ngày 18.11.2014

Cung hiến tđ th. Phêrô và th. Phaolô

Lc 19,1-10

“Này ông Giakêu, xuống mau đi
vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,5)

Như Mẹ: Được tình thương của Chúa mời gọi, Giakêu bước ra khỏi vũng bùn sâu thẳm tăm tối và bắt đầu thay đổi cuộc đời. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ lòng nhân từ và xót thương. Chính tấm lòng yêu thương của Ngài đã làm thay đổi Giakêu, vì “Con người đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất” (Lc 19,10b).

Với Mẹ: Hình ảnh đổi mới của Giakêu gợi cho chúng con tâm tình khao khát gặp Chúa Giêsu. Nhờ ơn Chúa, tinh thần chúng con vượt qua tăm tối, đi vào trong niềm vui được cứu độ. Xin giúp chúng con kiên vững nhìn lên Chúa và ước muốn canh tân mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin hãy để Chúa Giêsu đụng chạm đến bản thân con. Xin Mẹ đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa bao giờ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.