Suy niệm với Mẹ – ngày 19.11

0

Thứ Tư, ngày 19.11.2014

Tuần 33 TN

Lc 19,11-28

“Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi” (Lc 19,17)

Như Mẹ: Mọi người đều được Thiên Chúa trao những nén bạc. Đó là sức khỏe, tài năng, tiền của… Tùy theo khả năng, tất cả phải tận tâm tận lực làm cho sinh lời. Điều trên hết là Thiên Chúa luôn mời gọi sự cố gắng của con người, dù đó là việc bình thường nhưng tận lực trong phi thường, con người sẽ làm nên những kì tích cho cuộc đời mình và cho xã hội.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con tuỳ theo khả năng sống mà phục vụ hết mình. Xin cho con biết quý trọng nén bạc Chúa trao mà sinh lời. Ngài kêu gọi chúng con đừng ngủ mê, nhưng hãy luôn làm việc cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin xóa bỏ trong mỗi người chúng con những mặc cảm của sự tự ti, thua kém người khác để chúng con dám tiến vào cuộc sống trong an vui và trách nhiệm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.