Suy niệm với Mẹ – ngày 20.11

0

Thứ Năm, ngày 20.11.2014

Tuần 33 TN

Lc 19,41-44

“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,42)

Như Mẹ: Chúa Giêsu yêu thương dân thành Giêrusalem, nhưng họ đã cố tình chối bỏ Ngài để chạy theo những mê muội của trần gian. Ngài cảm thấy xót xa khi người ta chối bỏ tình yêu của Ngài. Ngài đã đến để cho họ tình yêu nhưng chính họ đã không nhận ra và đón nhận, nên họ phải đau khổ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cũng như dân thành Giêrusalem ngày xưa: cố tình chối bỏ  Chúa để chạy theo những vật chất, quyền bính danh vọng trần gian. Xin cho chúng con biết hoán cải để nhận ra tình yêu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn khao khát, nhận biết và đón nhận tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết thức tỉnh và từ bỏ đời sống tội lỗi để quay về với Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.