Thánh Mác-ti-nô

0

Ngày 03 tháng 11

THÁNH MÁC-TI-NÔ

Tu sĩ – lễ kính

Tiểu sử

 Thánh Mác-ti-nô sinh năm 1579 tại Li-ma, nước Pê-ru. Người là con một hiệp sĩ Tây Ban Nha tên là Gioan và một phụ nữ da đen được giải  phóng tên là An-na Vê-lát-khê. Giữa hàng chư thánh, thánh Mác-ti-nô là một chứng tá của người da đen bị khinh miệt một cách bi thảm ở Tân thế giới. Đang giúp việc một người thợ hớt tóc, thánh Mác-ti-nô xin gia nhập dòng Đa Minh trong bậc trợ sĩ tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở Li-ma. Cũng tại tu viện này thánh Mác-ti-nô được tuyên khấn trọng thể năm 1603.

Thánh Mác-ti-nô có lòng đơn sơ, thanh bạch và đức tin phi thường. Được cắt đặt làm những việc thường hèn, nhưng người lại được Chúa cất nhắc lên, với nhiều hông ân và đoàn sủng cao siêu. Người rất nhiệt thành sùng kính mầu nhiệm Thánh Thể và cuộc Thương khó của Chúa Cứu chuộc. Người hiến cả cuộc đời để làm việc bác ái nơi người nghèo, nhất là những người đau yếu, và còn chăm sóc cả loài vật nữa. Người được phong làm bổn mạng anh em trợ sĩ quả là xứng đáng. Theo gương Chúa Giêsu, người quí trọng việc ăn chay, hãm mình và cầu nguyện, nhất là cầu nguyện ban đêm. Từ việc cầu nguyện đó, người đã kín múc được nguồn sáng soi dẫn người cách lạ lùng trong cách thức giảng dạy giáo lý.

Thánh Mác-ti-nô qua đời ngày 3-11-1639 tại Li-ma. Đức Giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô XVI tôn người lên bậc chân phước năm 1837. Thánh Mác-ti-nô được mọi người dân Bắc Mỹ và Nam Mỹ sùng mộ không những vì đức khiêm tốn phi thường của người, mà còn vì chính bản thân người đã là một dấu chỉ. Ngày 6-5-1962, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII ghi tên người vào sổ các hiển thánh.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh Mác-ti-nô qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)    

Comments are closed.