Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêu

0

Ngày 17 tháng 11

THÁNH VINH SƠN PHẠM HIẾU LIÊM

Linh mục, tử đạo (1732 – 1773)

Tiểu sử

 Cậu Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm sinh năm 1732 tại Thôn Đông, làng Trà Lũ, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Cậu vào tu trong nhà Đức Chúa Trời tại địa phương do các cha dòng Đa Minh coi sóc. Sau vài năm, cậu được gửi đi du học tại Phi-lip-pin và theo học tại trường Gio-an La-tê-ra-nô tại tỉnh Ma-ni-la.

Sau năm học hành thành công xuất sắc, thầy Liêm xin nhập dòng Đa Minh và lãnh tu phục ngày 9-9-1753. Năm sau, thầy tuyên khấn trọng thể tại dòng. Tiếp đó, thầy học thêm 4 năm thần học và lãnh tác vụ linh mục năm 1758.

Thụ phong linh mục rồi, cha Liêm chuẩn bị trở về phục vụ quê hương. Ngày 20-1-1759, cha về đến Việt Nam và được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Cha đem hết tài trí và nhiệt thành truyền đạt cho các chủng sinh những kiến thức cha đã thu thập được. Nhưng nguyện vọng của cha là loan báo Tin mừng bình an cho anh em. Và chẳng bao lâu, cha rời chủng viện và dấn thân vào con đường truyền giáo. 

Hoạt động của cha không chỉ hạn hẹp trong các giáo xứ, mà còn mở rộng đến các làng ngoại giáo, bất chấp những khó khăn nguy hiểm của thời cấm cách. Với lòng nhiệt tình, yêu thương giúp đỡ mọi người nên ai ai cũng hết lòng mến thương cha. Dầu thành công trong công tác, cha Liêm không bao giờ tự mãn với chính mình.

Ngày 1-10-1773, cha Liêm đi giảng cho họ Lương Đống, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi thì bị bắt. Sau một trận đòn chí tử, họ trói cha và hai cậu giúp lễ là Mat-thêu Vũ và Giu-se Bích rồi đem giải về Thiên Nam ngày 16 tháng 10. Ở đây, cha Liêm gặp một linh mục cùng dòng, cha Cát-ta-nê-đa Gia đã bị giam ở đó. Hai anh em sung sướng cùng chia ngọt sẻ bùi trong cảnh tù đày.

Ngày 20-10, quan trấn trao hai cha cho quan phủ Thần Khê để giải về Thăng Long, ra mắt Chúa Trịnh Sâm.

Ngày 27-11, hai cha bị đem đi xử. Hai vị anh hùng đức tin đã vui mừng đọc kinh Tin Kính và hát kinh Lạy Nữ Vương trên đường ra pháp trường Đồng Mơ. Những nhát gươm định mệnh giúp hai vị hoàn tất sứ mệnh chứng tá tuyệt hảo cho Đức Ki-tô. Thi hài các ngài được rước về an táng tại Trung Linh.

Đức Thánh Cha Pi-ô X đã phong chân phước cho các ngài vào ngày 20-5-1906. Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã phong thánh cho các ngài ngày 19-6-1988.

Riêng thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, nhiều trường học đã nhận người làm bổn mạng, trong đó có trường cao đẳng Gio-an La-tran ở Phi-lip-pin.

 Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã ban cho thánh Vinh Sơn Liêm lòng can đảm để trung thành với thập giá của Con Chúa cho dù phải đổ máu đào. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của người, xin cho chúng con biết loan truyền tình yêu Chúa cho anh chị em chúng con, và tin chắc rằng họ cũng được mời gọi trở nên con cái của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh) 

Comments are closed.