Lời kinh tạ ơn

0

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa về tất cả mọi sự, về những giai đoạn quan trọng của cuộc sống chúng con.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành Chúa ban cho chúng con, để chúng con được trở nên tốt lành giống Chúa.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những năng khiếu Chúa đã ban, để cuộc sống chúng con ngày càng tiến bộ hơn.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những điều Chúa gửi tới để nhắc nhở chúng con, giúp cho chúng con biết thay đổi tính hư nết xấu và ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì có biết bao nhiêu người đem lại cho chúng con niềm vui.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những bài ca mang lại sự vui tươi cho tâm hồn chúng con.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì sự thinh lặng Chúa ban, đã làm cho tâm hồn chúng con được trống rỗng, hầu chúng con nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong chúng con.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những đau khổ, đã dạy cho chúng con phải biết khiêm nhường hơn.

Chúng con xin tạ ơn vì những cánh hoa ngọn cỏ giúp chúng con luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự sống mới.

Chúng con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì đã đi qua cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tìm ra kho báu chính là những điều tốt đẹp trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng con, và kính dâng lên Chúa những nỗ lực mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.

(Trích từ “Lời Kinh Dâng Chúa”)

Comments are closed.