Suy niệm Kinh Mân Côi – Năm mầu nhiệm Vui

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn – 2022

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Trong tâm tình của những người con, chúng ta dâng kính Mẹ chuỗi Kinh Mân Côi Năm Mùa Vui để cùng với Mẹ chiêm ngắm công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của Ngài trên những tạo vật đã được Ngài tạo dựng nên. Nơi đỉnh cao của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình qua Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Để thực hiện chương trình vĩ đại này, Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh nữ Maria – một thụ tạo đẹp lòng Chúa, để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế.

Ngắm thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Maria

Qua lời thưa “xin vâng” Đức Maria đã biểu lộ một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Kể từ đây cuộc đời Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Ngài.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết đặt trọn niềm tin của mình cho sự dẫn dắt quan phòng của Thiên Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời chúng con giống như Mẹ đã từng hoàn toàn tín thác đời Mẹ cho Thiên Chúa.

Ngắm thứ hai: Đức Maria thăm viếng bà Elisabet

Chính đức tin đã thôi thúc Mẹ lên đường đến với tha nhân, mà trước hết là người chị họ thân yêu của Mẹ. Đồng thời người chị họ cũng được Thánh Thần soi dẫn để nhận ra một niềm tin mạnh mẽ nơi Mẹ khi thốt lên: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Lạy Mẹ Maria,  xin cho chúng con biết noi gương Mẹ thể hiện đức tin của mình bằng hành động qua việc ra khỏi mình để đến với tha nhân mà trước hết là những chị em đang sống bên cạnh chúng con.

Ngắm thứ ba: “Đức Mẹ sinh Đức Giêsu nơi hang đá”

Đức Maria đã phải trải qua biết bao gian nan trên hành trình đức tin. Biến cố Giáng Sinh buộc Mẹ phải thanh luyện, phải vượt qua những quan điểm thuần nhân để nhận ra Con Thiên Chúa nơi trẻ Giêsu – Con của Mẹ vừa sinh ra trong cảnh nghèo hèn, thiếu thốn nơi đồng không mông quạnh.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết nhìn anh chị em và những người chúng con gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày, đặc biệt là những người nghèo khổ, với đôi mắt đức tin như Mẹ, để chúng con nhận ra và yêu thương hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân họ.

Ngắm thứ bốn: “Đức Maria dâng con trong đền thờ”

Niềm tin và tình yêu làm cho Mẹ sống và tuân giữ mọi lề luật của Thiên Chúa. Mẹ đã theo luật để dâng lên Chúa người con yêu của mình và chuộc lại bằng lễ vật của một người nghèo.

Lạy Mẹ Maria, sống trong đời thánh hiến chúng con cũng có những khoản luật để hướng dẫn chúng con sốn trọn vẹn đời hiến dâng. Xin cho chúng con tin rằng đó là thánh ý của Thiên Chúa mời gọi chúng con dâng hiến ý riêng, dâng hiến sở thích, cái tôi của chính mình. Để chúng con giữ luật trong đức tin và tình mến.

Ngắm thứ năm: “Đức Mẹ tìm được Đức Giêsu trong đền thánh”

Đức Maria đã phải trải qua kinh  nghiệm của việc lạc mất Chúa. Mẹ đã phải lo lắng sợ hãi vất vả để tìm kiếm Người. Đó cũng là kinh nghiệm của chúng con trong cuộc lữ hành đức tin. Mỗi biến cố xảy đến làm cho đức tin của Mẹ thêm vững vàng và xác tín hơn.

Xin cho chúng con cũng biết học nơi Mẹ mau mắn lên đường tìm kiếm Chúa. Trong lúc chúng con tìm kiếm xin cho chúng con đừng thất vọng buông xuôi, đừng đánh mất niềm tin nhưng một lòng tin tưởng phó thác và cậy trông vào Chúa.

Comments are closed.

phone-icon