Hình ảnh Chị Tổng dự họp Đaminh quốc tế tại Rôma

0

Hình ảnh Chị Tổng dự họp Đaminh quốc tế tại Rôma

Kính thưa Quý Bề trên và chị em. Ban truyền thông xin gửi đến Quý Bề trên và chị em toàn Dòng một vài hình ảnh Bề trên Tổng quyền đang dự họp với chị em Đaminh quốc tế ( DSI).

13164273_788473081289133_5944733459306484046_n

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ

Ban truyền thông

Nguồn: facebook.com/ordopraedicatorum

Comments are closed.