Video: Mừng Lễ Thánh Giuse lao động ( 1/5) – Bổn mạng Tập viện

0

MỪNG LỄ THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG
BỔN MẠNG TẬP VIỆN

26

Hinh-anh-dong-dep-ve-hoa-hong-ruc-ro-sac-mau- (28)

PHẦN I: THUYẾT TRÌNH VÀ DIỄN NGUYỆN

PHẦN II: HUẤN TỪ CỦA SOEUR PHỤ TÁ

HÁT: KẾT THÚC

Ban truyền thông

Comments are closed.