Tin buồn: Thân phụ Em Tập sinh. Têrêsa Nguyễn Mai Kim Phụng, OP.

0

51

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Ông cố ĐA MINH NGUYỄN VĂN ẤN

Thân phụ của em Tập sinh: Têrêsa Nguyễn Mai Kim Phụng

Đã được Chúa gọi về lúc 2g00, Sáng Chúa Nhật ngày 06 tháng 11 năm 2016

tại tư gia 21/11 An Hiệp I, Đức Trọng, Lâm Đồng

thuộc Giáo xứ An Hòa

Hưởng thọ 66 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành

Vào lúc 5g00 sáng thứ Ba, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Tại Nhà Thờ Giáo xứ An Hòa

Xin các Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Ông cố Đa Minh theo Nội Quy số 80.

Hội Dòng xin hiệp thông và chia buồn với Em Têrêsa Phụng cùng Tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Ông cố Đa Minh về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,
Ban Truyền Thông

Comments are closed.