Slideshow “Kinh Hôn Nhân Gia Đình”

0

Slideshow: “Kinh Hôn Nhân Gia Đình”
Lời: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.
Nhạc: Song Nguyễn Phạm Trung – Quý
Hòa Âm: Vũ Đình Ân

Comments are closed.

phone-icon