Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 30.03.2017

0

Thứ Năm, ngày 30.03.2017 – Tuần IV MÙA CHAY, NĂM A
Ga 5, 33-36

159

Chúa Giêsu nói:“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ”(Ga 5,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời cho người Do Thái rằng Người không cần một lời chứng nào của phàm nhân. Người làm chứng cho Chúa Giêsu là ai? Đó chính là Chúa Cha. Chúa Cha là Đấng đã sai Chúa Giêsu xuống trần gian này để rao giảng Tin Mừng hầu cho con người được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Chúa là Đấng thông suốt mọi sự. Xin Chúa làm cho lòng trí tăm tối của những ai đang sống trong u mê, nhận ra rằng Chúa là Con của Chúa Cha hằng sống.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã trực tiếp sống cùng Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận được sự sống của Chúa trong cuộc đời mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.