Vì thế họ đã dời tảng đá đi – Suy niệm CN V, MC năm A

0

Suy niệm: Ga 11,1-45

Chúa nhật V Mùa Chay

Vì thế họ đã dời tảng đá đi (Ga 11,41)

Làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết là một trong những phép lạ đáng ngạc nhiên nhất mà Đức Giê su đã thực Lazarohiện. Nhưng hãy suy nghĩ về chị Matta. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Giêsu đã mang người chị đang đau khổ này từ một niềm tin lý thuyết đến một đức tin thực tế, một đức tin sống động vào Ngài. Trong một số khía cạnh, điều này cũng đáng ngạc nhiên như việc làm sống lại một ai đó từ cõi chết.

Đó là lý do tại sao chị Mattta thực hiện một sự hướng dẫn Mùa Chay lớn lao cho chúng ta. Đây là một loại biến đổi mà Đức Giê su muốn mang lại cho tất cả chúng ta. Vì thế hãy nhìn vào tiến trình gia tăng đức tin cách sâu xa hơn của chị Matta:

Lúc đầu, Matta tin rằng Đức Giêsu có thể đáp lại những lời cầu nguyện của chị: “Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì …” (Ga 11,21)

Đức Giêsu nói rằng Lazaro sẽ sống lại, nhưng Matta không tin điều đó có thể xảy ra bây giờ. Chị đẩy điều đó vào trong một thời gian tương lai xa vời: “Con biết em con sẽ sống lại vào ngày sau hết” (Ga 11,24).

Đức Giêsu hỏi không biết chị có tin rằng Ngài là sự sống lại và là sự sống chăng. Matta trả lời cách chung chung: “Con tin Thầy là Đấng Kitô” (Ga 11,27). Chị dường như không thể làm một bước nhảy từ Đấng Messia đến sự phục sinh.

Khi Đức Giêsu yêu cầu Matta mở cửa mồ, chị do dự: “Thưa Thầy, bây giờ đã có mùi rồi” (Ga 11,39). Vì thế Đức Giêsu đẩy chị về phía trước: “Thầy đã nói với chị rằng nếu chị tin chị sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa đó sao?” (Ga 11,40). Bạn có thể thấy điều đó ở ngay đây và ngay bây giờ, chứ không chỉ ở một tương lai xa xôi. Matta cần áp dụng vào niềm tin của chị.

Matta sẽ cho phép người ta đem xác của em trai chị ra ngoài chăng? Bạn hầu như có thể cảm thấy sự đấu tranh trong chị khi quyết định điều này. Đức Giêsu không sợ mùi hôi thối nhưng Ngài chờ đợi quyết định của chị. Cuối cùng, Matta đã cho phép, và cửa mộ được mở ra. Đức Giê su gọi Lazaro cách mạnh mẽ, và Matta đã tin.

Mỗi Chúa nhật mùa Chay này, Đức Giêsu đang hướng dẫn chúng ta bước từng bước tiến lên trong đức tin. Như Ngài đã làm như thế với Matta, Ngài đang dẫn chúng ta đi từ từ. Ngay cả nếu chúng ta do dự, Ngài vẫn chờ đợi chúng ta nói có cho bước kế tiếp.

 Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dời tảng đá đi! Lạy chúa, xin hãy đến và dẫn con đến sự sống!

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.