Những kết luận của Báo cáo Ruini về Mễ du

0

Những kết luận của Báo cáo Ruini về Mễ du

22

Trên đường từ Fatima về, Đức Thánh Cha Phanxico có đề cập đến bản báo cáo, trong đó ủng hộ đặc tính siêu nhiên của lần hiện ra ban đầu nhưng nghi ngờ về những lần tiếp theo về sau.

VATICAN CITY — Mười ba phiếu thuận cho sự công nhận đặc tính siêu nhiên của bảy lần hiện ra đầu tiên ở Mễ-du, một phiếu chống và một phiếu “trắng,” sẽ đưa ra câu trả lời sau. Nhưng có đa số phiếu trắng và nhiều nghi ngờ, liên quan đến hiện tượng hiện ra từ cuối năm 1981 đến hôm nay.

Đây là kết quả của công việc được thực hiện bởi ủy ban về Mễ-du được Đức Giáo hoàng Benedict XVI thành lập năm 2010 và đứng đầu là Đức Hồng y Camillo Ruini.

Đức Thánh Cha Phanxico đề cập đến bản báo cáo này trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Fatima trở về khi ngài phân biệt giữa những lần hiện ra ban đầu và những lần hiện ra về sau, ngài nói “Một ủy ban gồm các nhà thần học, giám mục, hồng y giỏi. Giỏi, giỏi, giỏi. Báo cáo Ruini rất, rất tốt. Mọi người biết rõ về tín hiệu hòa trộn trong lời nói của Đức Giáo hoàng là tích cực liên quan đến những hoa trái thiêng liêng và những sự hối cải (người ta đến đó và hối cải, người ta gặp gỡ Thiên Chúa, họ thay đổi đời sống),” nhưng lại không tốt khi đề cập đến những lần hiện ra gần đây: “Tôi thích Đức Bà như một người Mẹ hơn, chứ không phải là người trưởng phòng điện tín, đưa ra một thông điệp mỗi ngày.”

Đức Ratzinger muốn có một ủy ban

Từ ngày 17 tháng Ba năm 2010 đến 17 tháng Một năm 2014, một ủy ban do Đức Ruini dẫn đầu được thành lập theo ý của Đức Benedict XVI. Ngoài vị cựu chủ tịch của CEI, các Đức Hồng y Jozef Tomko, Vinko Puljic, Josip Bozanic, Julián Herranz và Angelo Amato đều tham gia. Nhà tâm lý Tony Anatrella, các nhà thần học Pierangelo Sequeri, Franjo Topic, Mihály Szentmártoni và Nela Gašpar, nhà nghiên cứu Thánh Mẫu học Salvatore Perrella, nhà nhân loại học Achim Schütz, chuyên viên giáo luật David Jaeger, phát ngôn viên của các án phong thánh Zdzislaw Józef Kijas, nhà tâm lý học Mijo Nikic và nhân viên của Bộ Giáo lý và Đức tin Krzysztof Nykiel. Công việc của họ là “thu thập và kiểm tra tất cả mọi tài liệu” về Mễ-du và đệ trình “một báo cáo chi tiết” sau một cuộc bỏ phiếu về “có bản chất siêu nhiên hay không có” của các lần hiện ra cũng như “những giải pháp mục vụ” phù hợp nhất. Ủy ban gặp gỡ 17 lần và kiểm tra tất cả các tài liệu ở Vatican, giáo xứ Mễ-du và văn khố của những tổ chức bí mật của Nam tư cũ. Ủy ban lắng nghe tất cả những người được thị kiến và người làm chứng ở đó, và tháng Tư năm 2012, họ đã thực hiện một cuộc điều tra trong làng Herzegovina.

Những kết quả tích cực về các lần hiện ra đầu tiên

Ủy ban ghi chú rất rõ về sự khác biệt giữa sự khởi đầu của hiện tượng và những phát triển theo sau, và vì thế quyết định đưa ra hai lần bỏ phiếu riêng biệt cho hai giai đoạn khác nhau: giai đoạn bảy lần hiện ra ban đầu từ 24 tháng Sáu đến 3 tháng bảy, 1981, và tất cả những lần sau đó. Các thành viên và chuyên gia có 13 phiếu công nhận bản chất siêu nhiên của những thị kiến ban đầu. Một thành viên bỏ phiếu chống và một chuyên gia bỏ một phiếu trắng. Ủy ban tranh luận rằng sáu trẻ được thị kiến đều có sức khỏe thể lý bình thường và bị kinh ngạc bởi biến cố hiện ra, và không có gì trong những điều các em nhìn thấy bị tác động bởi các thầy dòng Phan Sinh của giáo xứ hay của bất kỳ chủ thể nào khác. Các em thể hiện sự kiên quyết không kể chuyện gì đã xảy ra bất kể sự bắt giữ của cảnh sát và đe dọa mạng sống. Ủy ban cũng phủ nhận giả thuyết nguồn gốc hiện ra do ma quỷ.

Những nghi ngờ về sự tiến triển của hiện tượng

Liên quan đến giai đoạn hai của những lần hiện ra, ủy ban ghi chú về những can thiệp rất mạnh bị gây ra do những căng thẳng giữa đức giám mục và các tu huynh Phan sinh của giáo xứ, cũng như sự thật của các lần hiện ra, được báo trước và được lập trình riêng tư cho mỗi thị nhân được tiếp nối với những thông điệp lặp đi lặp lại. Những thị kiến này vẫn tiếp tục cho dù thực tế là các trẻ đã báo rằng những thị kiến đã kết thúc, tuy nhiên việc này lại không xảy ra. Rồi lại đến vấn đề của “những bí mật”, chúng hơi mang hương vị của ngày chung thẩm mà những người nhìn thấy cho rằng đã nhận được từ một lần hiện ra. Trong giai đoạn thứ hai này, ủy ban bỏ phiếu theo hai bước, bước một, cân nhắc đến những hoa trái thiêng liêng của Mễ-du nhưng bỏ qua thái độ của những người được nhìn thấy. Về điểm này, ba thành viên và ba chuyên gia nói rằng có những kết quả tích cực, bốn thành viên và ba chuyên gia nói những kết quả này trộn lẫn,với đa số là kết quả tích cực, và ba chuyên gia còn lại cho rằng có những kết quả tích cực và tiêu cực trộn lẫn nhau. Ngoài những hoa trái thiêng liêng, nếu thái độ của những thị nhân cũng được xét đến, tám thành viên và bốn chuyên gia tin rằng không thể bày tỏ ý kiến, trong khi hai thành viên đã bỏ phiếu chống lại bản chất siêu nhiên của hiện tượng.

Giải pháp mục vụ

Lưu ý rằng những người được thị kiến ở Mê-du chưa bao giờ được theo dõi chặt chẽ về phương diện thiêng liêng, cùng với thực tế là các trẻ không còn chơi chung một nhóm trong suốt thời gian dài, ủy ban đã chấp thuận chấm dứt lệnh cấm hành hương được tổ chức đế Mễ-du. Ngoài ra, 13 thành viên và chuyên gia trong số 14 vị đều bỏ phiếu ủng hộ “một thẩm quyền tùy thuộc vào Tòa Thánh” về Mễ-du cũng như việc biến giáo xứ thành một thánh địa thuộc tòa thánh. Một quyết định dựa trên những lý do mục vụ – việc phục vụ hàng triệu người hành hương, tránh việc thành lập “những nhà thờ song song,” minh bạch về các vấn đề kinh tế – không hàm ý công nhận bản chất siêu nhiên của những lần hiện ra.

Những nghi ngờ của Bộ Giáo lý và Đức tin

Đức Phanxico nói đến việc này trên máy bay. Thánh bộ Giáo lý và Đức tin dẫn đầu là Đức Hồng y Gerhard Ludwig Mueller bày tỏ những nghi ngờ về hiện tượng và về báo cáo Ruini, cân nhắc đến một sự đóng góp về thẩm quyền để so sánh với những ý kiến và báo cáo khác. Năm 2016, một cuộc họp “Feria IV,” cuộc họp hàng tháng của các thành viên của Thánh Bộ, được triệu tập để thảo luận về trường hợp của Mễ-du và báo cáo Ruini. Mỗi hồng y và giám mục thành viên của Feria IV nhận văn bản của ủy ban và cả những tài liệu khác đang có trong tay của Thánh Bộ Giáo lý và Đức tin. Trong suốt phiên họp, các thành viên được yêu cầu cho biết ý kiến. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxico, không muốn đưa bản báo cáo Ruini ra làm “buổi đấu giá,” đã quyết định rằng những ý kiến của các thành viên Feria IV phải được gửi trực tiếp cho ngài. Và đó là những đã diễn ra.

Quyết định của Đức Phanxico

Sau khi nghiên cứu báo cáo Ruini và ý kiến của các thành viên của Thánh Bộ Giáo lý và Đức tin, Đức Thánh Cha quyết định trao cho Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser người Ba lan một “sứ mạng đặc biệt của Tòa Thánh” để “thu thập kiến thức sâu hơn về tình hình mục vụ ở Mễ-du,” và “trên hết, những nhu cầu của tín hữu đến hành hương” để “đề nghị những sáng kiến mục vụ cho tương lai.” Mùa hè năm 2017 Đức Tổng Giám mục Ba lan sẽ chuyển kết quả của công việc của ngài và qua đó Đức Thánh Cha sẽ đưa ra quyết định.

[Nguồn: ncregister]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 19/05/2017]

Comments are closed.