Thơ: Bán Thời Gian

0

unnamed

BÁN THỜI GIAN

Hằng ngày ngồi bán thời gian
Bán buôn, bán lẻ nỗi buồn ngày đêm
Thời gian mấy thuở nhớ, quên
Hai mươi bốn khoảng ưu phiền còn đây
Chúa Trời ấn định chẳng sai (1)
Rạch ròi ngày tháng miệt mài trăm năm
Mặt trời lặn đúng thời gian
Trăng đo thời tiết, cân phân bốn mùa (2)
Thời gian do Chúa ban cho
Phần con quản lý sao cho vừa đời
Nếu con lãng phí, đua đòi
Ngài sẽ rạch ròi phán xét công minh
Nếu con làm lợi phần mình
Ngài vui ân thưởng chí tình thương yêu
Từng ngày cố gắng sớm chiều
Con xin bán lẻ những điều Ngài cho
Có khi con bị đời chê
Là Ngài cảnh báo:“Chớ mà tự kiêu!”
Tạ ơn Thiên Chúa chí cao
Để con biết phận bọt bèo đời con
Và con cứ bán thời gian
Con chỉ mong phần lời lãi Chúa thôi
Dẫu cho có lúc buồn lơi
Bởi vì ế ẩm phần đời nhạc, thơ
Cầu xin Đức Mẹ giúp cho
Mua phần khổ lẻ nắng mưa kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Sáng Chúa Nhật, 21-5-2017

………………………………………………………………..

(1) Xh 9:5 – “Đức Chúa ấn định thời gian”.
(2) Tv 104:19 – “Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian”.

Comments are closed.