Thơ: Trăm Năm Fátima

0

MaryFatima2

TRĂM NĂM FÁTIMA

Mệnh lệnh Fátima
Một thế kỷ đã qua
Thế giới vẫn lộn xộn
Sao hòa bình còn xa?

Đức Mẹ Fátima
Ba mệnh lệnh đưa ra
Vì con chưa tuân giữ
Nên hòa bình còn xa!

Thiên Chúa vẫn kiên trì
Đức Mẹ vẫn đợi chờ
Để con kịp sám hối
Ôi, Tình Chúa bao la!

Xin Thiên Chúa thứ tha
Xin Đức Mẹ chở che
Con quyết tâm sám hối
Chuỗi Mai Côi nở hoa

TRẦM THIÊN THU
Mừng đệ nhất bách chu niên Fátima, 13-5-2017

Comments are closed.