Thơ: Hành trình Ơn gọi theo gương Mẹ Fatima

0

142

Từ đời đời trong chương trình của Chúa,
Chọn Maria làm Mẹ Ngôi Hai,
Huyền nhiệm thay! do ý Chúa an bài,
Mẹ tin yêu, hiệp thông và phó thác.

Chúng con được Chúa gọi theo cách khác,
Mẹ được gọi làm Mẹ, một không hai,
Chúa gọi con đi theo Đấng Thiên Sai,
Một hành trình Ơn Gọi, ôi tuyệt hảo!

Noi gương Mẹ khi nghe Sứ Thần bảo:
Bà mang thai sinh Con bởi Thánh Linh,
Mẹ xin vâng trong khiêm hạ sấp mình,
Mẹ thành khẩn đáp lại Lời Chúa dạy!

Trong nhiệm ý, xuất phát Ơn Gọi ấy,
Mỗi chúng con một độc đáo của Ngài,
Làm triển nở Ơn Gọi chuyện tình dài,
Mà trong đó, chúng con nhân vật chính!

Đoạn mở đầu, con vai diễn Thỉnh Sinh!
Tập trau dồi môn Tu Đức, Thánh Kinh,
Bỏ ý riêng, cái tôi quí của mình,
Sống khiêm nhu, tâm thành trong Vâng phục.

Mẹ khi xưa đã sống nơi thế tục,
Là mẫu gương ngời sáng dạy chúng con,
Mẹ trung thành vâng theo ý Chúa luôn,
Dẫu thấy Con nhục nhằn trên Thập tự.

Suốt hành trình Ơn Gọi thiên tình sử,
Là Nữ Tu Đaminh Tam Hiệp rồi,
Quyết dấn thân gieo Lời Chúa khắp nơi,
Cho tình người tràn yêu thương mới mẻ!

(Phỏng theo tài liệu Tĩnh Tâm của Lm Giuse Nguyễn Hữu An)
Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.