Thơ: Hồng Ân Thánh Hiến

0

199

(Chúc Mừng Chị Bề trên Tổng quyền
và quý chị trong Mùa Thánh Hiến 2017)

Hồng Ân Thánh hiến huyền siêu,
Tinh khôi thánh khiết diêu diêu tình trời.
Tình ca dâng hiến tuyệt vời,
Vui mùa Xuân thánh đất trời giao duyên

Đẹp như muôn nét trinh nguyên,
Hòa cho biển sáng diệu huyền trùng khơi.
Tình Ngài hương tỏa đất trời,
Anh hoa nở rộ nhờ lời “xin vâng”.

Ước mong tình khúc hiến dâng,
Nguồn thơm phước lộc lòng vàng khắc ghi.
Trổ sinh muôn nét thanh kỳ,
Thủy chung son sắt sống vì tình yêu.

Tình yêu đền đáp tình yêu,
Cuộc đời hiến thánh thêm nhiều linh ân.
Giảng truyền Lời Chúa giữa trần,
Đa-Minh ơn gọi trào tràn niềm vui.

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.