Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như đã có trong Ðức Kitô Giêsu – Suy niệm CN XXVI TN, năm A

0

Suy niệm: Pl 2,1-11
Chúa nhật XXVI Thường niên (01/9/2017)

Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như đã có trong Ðức Kitô Giêsu” (Pl 2,5)

tải xuống

Thời gian thật ngắn ngủi! Điều gì sẽ làm cho niềm vui của Phaolô nên “trọn vẹn” (Pl 2,2)? Lòng khiêm nhường đem lại gì trong các mối tương quan của chúng ta (Pl 2,3)? Phaolô nghĩ cái gì là đặc điểm then chốt của Giáo Hội? Nếu bạn trả lời sự hiệp nhất trong Chúa Kitô cho tất cả ba câu hỏi trên, thì bạn đúng.

Phaolo dùng câu “ở trong Chúa Kitô” hơn 170 lần. Ngài sử dụng câu này để nói về cách thức chúng ta có thể nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ngài sử dụng để nói với chúng ta rằng chúng ta được cứu chuộc nhờ niềm tin vào Chúa Kitô. Và ngài sử dụng nó để diễn tả cách thức chúng ta có thể tìm thấy sự hiệp nhất trong gia đình chúng ta, trong Giáo Hội và trong thế giới. Về cơ bản, sự hiệp nhất với nhau sẽ lớn lên khi chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô.

Hội thánh ở Philipphê dường như đang phải chịu đau khổ vì một số sự chia rẽ. Không biết là sự thiếu hiệp nhất ấy là do những người trong hội thánh gây ra hay do những kẻ kích động bên ngoài. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Phaolô có cùng một câu trả lời cho cả hai trường hợp: đặt sự hiệp nhất với nhau như là mục tiêu cao nhất của bạn.

Bây giờ, Phaolô không nói rằng mọi người phải nghĩ cùng một cách thức như vậy. Có những ý kiến khác nhau thì vẫn tốt bởi vì nó có thể mở rộng tâm trí chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải chắc chắn rằng những ý kiến khác nhau của chúng ta không gây đau khổ và chia rẽ. Chúng ta cần cẩn thận đừng để cho những sự khác biệt này trở nên lớn hơn tình yêu của chúng ta – đặc biệt trong nhà chúng ta. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cần dừng lại, giảm bớt đi và nhớ đến mục đích cao cả hơn.

Tất cả chúng ta kinh nghiệm về một trò chơi kéo co nội tâm giữa sự sự ích kỷ và lòng vị tha, giữa sự kiêu hãnh và lòng khiêm tốn. Tất cả chúng ta đều phải “chết cho chính mình” và sống cho Thiên Chúa. Chúng ta càng chiến thắng trò chơi kéo co này, chúng ta sẽ càng có khả năng yêu thương nhau trong sự hài hòa.

Vì thế hãy thực hiện một sự cố gắng có ý thức không phải để cho những ý kiến chia rẽ chiếm ưu thế. Hãy lắng nghe mọi người mà bạn gặp và cố gắng cư xử với họ như một người anh em hay chị em. Nói tóm lại, “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như đã có trong Ðức Kitô Giêsu” (Pl 2,5).

“Lạy Chúa, xin hãy làm cho con nên một sức mạnh cho sự hiệp nhất”.

 Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.