Sứ Điệp chung của ĐTC Phan-xi-cô và của ĐTPGC ĐK Ba-thô-lô-mê-ô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Môi Sinh

0

Sứ Điệp chung của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
và của Đức Thượng phụ giáo chủ đại kết Ba-thô-lô-mê-ô
nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Môi Sinh

12

Trình thuật về công trình sáng tạo trao cho chúng ta một cái nhìn tuyệt vời về thế giới. Kinh Thánh mạc khải rằng, “ngay từ đầu”, Thiên Chúa đã muốn con người cộng tác trong việc duy trì và bảo vệ thế giới thiên nhiên. Từ nguyên thủy, như chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế, “chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai” (St 2,5). Trái đất được ủy thác cho chúng ta với tư cách là một quà tặng vĩ đại cũng như là bức di chúc mà đối với nó, tất cả chúng ta cùng mang trách nhiệm cho tới “cuối cùng”, khi tất cả những gì hiện hữu trên trời và dưới đất, được kết hợp lại trong Chúa Ki-tô (xc. Ep 1,10). Nhân phẩm và niềm hạnh phúc của chúng ta được liên kết một cách thẳm sâu với việc chúng ta chăm lo cho toàn vũ trụ.

Nhưng trong “khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc”, lịch sử thế giới lại chỉ cho chúng ta thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nó cho thấy một viễn cảnh trong tình trạng đổ đốn về mặt luân lý, mà trong đó, thái độ và hành vi của chúng ta đối với thiên nhiên đang làm lu mờ ơn gọi của chúng ta với tư cách là những cộng tác viên của Thiên Chúa. Xu hướng của chúng ta trong việc hủy hoại hệ sinh thái tinh tế và hài hòa, sở thích không cùng của chúng ta trong việc khai thác và kiểm soát những tài nguyên có hạn của trái đất, và sự ham muốn có được những lợi nhuận khổng lồ của chúng ta trên thị trường – tất cả những điều đó đã làm cho chúng ta trở nên xa lạ đối với mục đích nguyên thủy của công trình sáng tạo. Chúng ta không còn kính trọng thiên nhiên như là một quà tặng chung nữa; thay vào đó, chúng ta coi thiên nhiên như là một vật sở hữu của riêng mình. Chúng ta không liên kết với thiên nhiên để bảo vện nó; thay vào đó, chúng ta thống trị thiên nhiên để bảo vệ những cấu trúc riêng của chúng ta.

Những hậu quả của thế giới quan chệch hướng này vô cùng bi thảm và kéo dài. Môi trường sống của con người và môi trường thiên nhiên đang cùng trở nên tồi tệ, và sự đổ đốn này của trái đất đang đè nặng trên những cư dân dễ bị tổn thương nhất của nó. Hậu quả của sự biến đổi khí hậu liên lụy trước tiên đến những người đang sống trong sự nghèo túng nơi ngõ ngách cuối cùng của thế giới này. Bổn phận của chúng ta trong việc sử dụng những tài nguyên thiên nhiên với ý thức trách nhiệm bao hàm cả việc nhìn nhận  và kính trọng đối với tất cả con người và tất cả mọi sinh vật. Lời kêu gọi khẩn thiết và bổn phận chăm lo cho thế giới thiên nhiên, chính là một lời mời gọi mọi người hãy dấn thân cho một sự phát triển toàn diện và bền vững.

Chúng ta được liên kết trong mối quan tâm ấy cho thế giới thụ tạo, và nhìn nhận rằng, trái đất là một tài sản chung. Vì thế, chúng tôi khẩn khoản mời gọi tất cả những ai thành tâm thiện chí, vào ngày mồng 01 tháng 09, hãy dành ra một thời gian để cầu nguyện cho thiên nhiên. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy nói lời cám ơn với Đấng Sáng Tạo rất đáng mến vì quà tặng thiên nhiên vô cùng quý giá của Ngài, và đoan hứa với Ngài về sự dấn thân của chúng ta trong việc bảo vệ thế giới thiên nhiên và bảo tồn nó cho các thế hệ tương lai. Sau cùng, chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ làm việc một cách vô ích và phí công nếu Thiên Chúa không đứng về phía chúng ta (xc. Tv 127), nếu lời cầu nguyện không đứng trong trung tâm của những suy tư và của những cuộc cử hành mà chúng ta thực hiện. Thực ra, mục đích của lời cầu nguyện nơi chúng ta chính là thay đổi nhận thức của mình đối với thế giới hầu canh tân mối tương quan của chúng ta đối với nó. Mục đích của lời cam kết nơi chúng ta chính là việc can đảm lĩnh hội sự giản dị và tình liên đới vào trong cuộc sống của mình.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai đang mang trọng trách trong lãnh vực xã hội và kinh tế, trong lãnh vực chính trị vàn văn hóa, hãy lắng nghe tiếng kêu gào của trái đất, và hãy chăm lo cho những con người đang bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Đặc biệt là, họ nên đáp lại lời van xin của hàng triệu người, cũng như nên hỗ trợ cho sự đồng tâm nhất trí trên thế giới, hầu đem đến sự chữa lành cho môi trường thiên nhiên đang bị gây tổn thương của chúng ta. Chúng tôi xác tín rằng, sẽ không có những giải pháp đích thực và bền vững trong việc thay đổi cuộc khủng hoảng môi trường và sự biến đổi khí hậu, nếu chúng ta không đưa ra câu trả lời chung và nhất trí, nếu chúng ta không cùng nhau đảm nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm đối với nhau, nếu chúng ta không ưu tiên cho tình liên đới và sự phục vụ.

Từ Vatican và Phanar, ngày mồng 01 tháng 09 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô  ĐTPGC ĐK Ba-thô-lô-mê-ô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.