Thơ: Kết Chuỗi Đời

0

91

Cuộc đời là Chuỗi Mai Côi
Vui, Thương, Mừng, Sáng không ngơi sớm chiều
Khi buồn trầm, lúc vui reo
Xin xâu kết lại bao điều đời con
Làm nên từng chuỗi vui buồn
Theo ngày tháng hóa chuỗi vòng dâng lên
Chuỗi con – những hạt mọn hèn
Sắc không đẹp, có khi đen ố màu
Thất tình vẫn cứ xôn xao (*)
Nên đời con cũng lao đao tháng ngày
Vị đời lúc ngọt, lúc cay
Con xin kết trọn vòng xoay cuộc đời
Nguyện xin Đức Mẹ Mai Côi
Giúp con nối trọn vẹn lời Thánh Kinh

TRẦM THIÊN THU
Chào mừng Mùa Mai Côi – 2017
(*) Bảy cảm xúc của con người: Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.

Comments are closed.