Thơ: Tháng Mân Côi

0

THÁNG MÂN CÔI

Tháng mười là tháng Mân Côi
Siêng năng lần hạt để rồi Mẹ thương.
Con dâng Mẹ đóa hoa hường
Tấm lòng con thảo noi gương Mẹ hiền.
Dù cho công việc liên miên
Con luôn cố gắng không quên kinh cầu.
Thực thi mệnh lệnh Mẹ trao
Siêng năng lần hạt cao rao danh Ngài.
Năm xưa Mẹ đã kêu nài
Ăn năn sám hối tội đời từ đây.
Siêng năng lần hạt mỗi ngày
Tôn sùng kính Mẹ đời này đời sau.
Dù cho có phải đi đâu
Mẹ luôn che chở chuyển cầu ơn trên.
Lúc nào Mẹ cũng ở bên
Dắt dìu hướng dẫn con thuyền hồn con.
Nguyện cầu Mẹ xuống muôn ơn
Cho đoàn dân Việt đang còn lầm than.
Miền Trung bão tố ngập tràn
Đói cơm thiếu áo chăn màn đều trôi.
Mẹ thương nước Việt Mẹ ơi
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời khổ đau.
Con tin thánh ý nhiệm màu
Thương con Mẹ sẽ chuyển cầu muôn ơn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.