Thơ: Thương

0

A-2016-CN10TN-NaimSon-Lc7_11-17-subpict

THƯƠNG
[Niệm khúc Lc 7:11-17]

Tại Na-in có đám ma
Con trai duy nhất của bà góa kia
Thương con, bà khóc tỉ tê:
“Sao con bỏ mẹ mà đi thế này!
Thân cò còm cõi quắt quay
Từ nay mẹ biết nhờ ai khi cần”
Bao người nước mắt khó cầm
Chúa Giêsu cũng chạnh niềm xót thương:
“Bà đừng khóc, chớ não lòng
Con trai bà cũng rất thương mẹ già”
Quan tài đó Chúa nhẹ rờ
Ván thiên bật mở, anh ta dậy liền
Mọi người sửng sốt ngạc nhiên
Đúng là ngôn sứ của Thiên Chúa rồi
Tin đồn lan rộng khắp nơi
Mẹ con bà góa lại vui đời thường
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Những người sầu khổ, não lòng, bi ai

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-9-2017

Comments are closed.