Xưng tội là phát triển mối quan hệ với Thiên Chúa

0

XƯNG TỘI LÀ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ VỚI THIÊN CHÚA

73

Bí tích Hòa Giải là tặng phẩm kỳ lạ. Là người Công giáo, chúng ta hiểu rằng sự hoán cải là công việc của cả đời, không chỉ một vài lần. Chúng ta chưa lên Thiên Đàng, nghĩa là chúng ta chưa hoàn thiện. Khi chúng ta phạm lỗi và làm tổn thương nhau trong các mối quan hệ đời thường, chúng ta cũng phạm tội và làm tổn thương Nhiệm Thể Đức Kitô. Bí tích Thánh Tẩy cho phép chúng ta giao tiếp với Thiên Chúa, nhưng chúng ta vẫn phải đấu tranh với hậu quả của Tội Nguyên Tổ: “Một trí năng đen tối, một ý muốn yếu đuối, và một xu hướng nghiêng về cái xấu” (nhục dục).

Vì thế, chính Chúa Giêsu đã căn dặn: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì TINH THẦN thì HĂNG SAY, nhưng THỂ XÁC lại YẾU HÈN” (Mt 26:41).

Khi cơ thể cần thuốc để hồi phục khi bị bệnh, Nhiệm Thể Đức Kitô cũng cần được bù đắp để tẩy rửa và tái kết hợp với thành viên khác trên thế gian này. Xưng tội là được “tiêm chích” ân sủng, một liều thuốc tăng lực để làm chúng ta mạnh mẽ và chấn chỉnh mối quan hệ mà chúng ta đã phá vỡ khi chúng ta ích kỷ và phạm tội chống lại tình yêu thương.

Nếu bạn cần Thầy Thuốc Thiên Chúa thì đừng trì hoãn, bởi vì Ngài vẫn luôn chờ để phục hồi linh hồn bạn ngay hôm nay, ngay bây giờ!

Khi người ta xì xầm về việc Chúa Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi tại nhà ông Lêvi (Mátthêu), Ngài nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2:17; Lc 5:31-32; Mt 9:12-13).

Tất cả chúng ta đều là những chiếc bình gốm – bất toàn, định hình quá nhiều bởi thế giới xung quanh mình, dễ vỡ, không đẹp đẽ gì – nhưng lại được giữ kho tàng trên trời. Kho tàng đó chính là tình yêu của Thiên Chúa.

Là những chiếc bình gốm được bàn tay của Thiên Chúa nâng niu, các vết nứt của chúng ta được Ngài hàn gắn qua Bí tích Hòa Giải, Bí tích Thánh Thể, và Bí tích Xức Dầu.

Cuối cùng, chúng ta sẽ trở nên những chiếc chén vàng, hoàn hảo nhờ lửa Luyện Hình thanh tẩy, ma quỷ và các cơn cám dỗ không còn có thể cản trở quá trình thanh luyện của chúng ta nữa.

Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
(Tv 51:3-6)

JEAN ELIZABETH SEAH

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
Lễ Thánh sử Mátthêu, 21-9-2017

Comments are closed.