Thơ: Ký ức Fátima

0

unnamed

KÝ ỨC FÁTIMA

Tháng Mười ngày ấy Mười Ba
Fátima Mẹ hiện ra diễm kiều
Với ba mệnh lệnh được trao
Mẹ mong nhân loại sớm chiều thực thi
Hôm nay Thứ Sáu, Mười Ba
Có thấy điều gì xui xẻo hay chăng?
Điều xui chắc hẳn là không
Hên – xui là bởi từ lòng mình thôi
Yếu tin nên mới thấy xui
Mạnh tin thì vẫn vui cười thấy hên
Mai Côi còn nhớ hay quên
Mà sao lại cứ dị đoan chuyện đời?
Năm xưa phép lạ rạch ròi
Cơn mưa như trút, chẳng ai ướt mình
Mặt trời múa lửa khiếp kinh
Sám hối tội mình sao chẳng làm ngay?
Mà còn mê tín đời này
Bao đồng những chuyện loay hoay thế trần
Sợ tận thế hóa bần thần
Cứ tin nhảm nhí, việc cần chẳng lo
Hôm nay Thứ Sáu, Mười Ba
Nhắc mệnh lệnh Fátima năm nào
Tôi ơi, sám hối cho mau!
Chuyên cần sớm tối nguyện cầu Mai Côi
Hãy mau vâng lệnh Chúa Trời
Hãy luôn ghi nhớ những lời Mẹ khuyên!

TRẦM THIÊN THU
Thứ Sáu, 13-10-2017

Comments are closed.