Thơ: Lời Da Vàng

0

112-768x364

LỜI DA VÀNG

Là người dân tộc Việt Nam
Tất nhiên máu đỏ, da vàng bẩm sinh
Ba trăm năm sống điêu linh
Chịu bao bách hại, nhục hình kèm theo
Nhưng luôn kiên vững tin yêu
Tôn thờ một Chúa, không dao động lòng
Đức tin chứng tỏ anh hùng
Tử vì đạo, quyết tâm không chịu hèn
Rạch ròi lời Chúa đã truyền
Sống công chính, chịu nhận phần thiệt thua
Chịu vu khống thứ xấu xa
Nhưng phần thưởng lớn đón chờ tín nhân (1)
Vì yêu, nát thịt xương tan
Voi giày, ngựa xéo, chịu oan tiếng đời
Lăng trì, xử giảo, vẫn vui
Tẫn hình, bào cách, vẫn cười bình an (2)
Một lòng yêu Chúa chân tâm
Quyết không giả bộ, bước chân không chùn
Đứng im chứ chẳng bước lên
Dẫu cây Thánh Giá là phần gỗ thô
Nhưng là biểu tượng Giêsu
Tín nhân không chút nghi ngờ chi đâu
Da vàng là một loại màu
Nhưng dòng máu Việt đỏ au Tin Mừng
Hàng trăm ngàn những Anh Hùng
Xả thân vì Chúa khắp vùng Việt Nam
Đầu này bị chém rụng liền
Đầu kia lại tiếp ngước lên hào hùng
Lung linh ánh sáng Tin Mừng
Khắp ba miền Bắc, Nam, Trung rạng ngời
Tạ ơn Thiên Chúa cao vời
Đức tin trao tặng giống nòi Việt Nam
Cầu xin chư vị tiền nhân
Đỡ nâng hậu duệ trọn niềm tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2017

………………………………………………………….

(1) Mt 5:10-12 – “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.
(2) Các nhục hình – Lăng Trì: tùng xẻo, Xử Giảo: treo cổ, Tẫn Hình: cắt xương bánh chè, Bào Cách: trói vào cột lửa cho đến chết. Và nhiều nhục hình khác như xỏ mũi, xâu tai, phanh thây, voi giày, ngựa xéo,…

Comments are closed.