Sự gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện

0

Tính Đơn Giản của Sự Trao Đổi Thánh Thiêng

Sự gặp gỡ Thiên Chúa trong Cầu nguyện

Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em” (Gc 4,8)

     Thật là một lời hứa tốt đẹp! Đây là một câu từ Thánh Kinh đã tóm lược một trong những nguyên tắc quan trọng của đời sống tâm linh. Câu ấy nói với chúng ta rằng bất cứ ai cố gắng đến gần Thiên Chúa thì sẽ được đáp lại; rằng Thiên Chúa không ở trên trời cao để chờ đợi chúng ta làm mọi cách cho ngai vàng của Người. Không, Người luôn luôn đến với chúng ta. Người luôn luôn mời gọi chúng ta hãy đến gần Người để Người có thể tuôn đổ ân sủng và tình yêu của Người trên chúng ta. Ân sủng ấy làm cho chúng ta cảm thấy như Chúa đang đến gần chúng ta bởi vì khi chúng ta đến với Chúa thì sự hiện diện của Người có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ trên chúng ta.

      Trong bài báo này của The Word Among Us, chúng tôi muốn tập trung vào ba cách thực hành giúp chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa. Mục thứ nhất này sẽ chú ý đến việc cầu nguyện, mục thứ hai sẽ tập trung vào Thánh Kinh và mục thứ ba sẽ tập trung vào Thánh Lễ. Trong mỗi mục, chúng ta sẽ chú ý vào những gì chúng ta có thể làm để đến gần Thiên Chúa, và chúng ta sẽ nhìn xem Thiên Chúa có thể làm biết bao điều trong cuộc sống của chúng ta khi Người đến gần chúng ta.

       Chúng ta thường nghe nói rằng cầu nguyện được diễn tả như một cuộc trò chuyện với Thiên Chúa: chúng ta nói với Thiên Chúa và Thiên Chúa nói với chúng ta. Dĩ nhiên, có nhiều chân lý về lời khẳng định đó, nhưng hơn cả một cuộc trò chuyện, có nhiều điều hơn nữa khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện cũng là một sự trao đổi thánh thiêng giữa Thiên Chúa và chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta đến với Chúa để dâng lên Người sự thờ phượng, tình yêu và những nhu cầu của chúng ta. Phần Chúa, Người ban tặng chúng ta lòng thương xót, ân sủng, sự khôn ngoan và niềm vui của Người. Chúa nhận lấy những lễ dâng của chúng ta, đổ đầy trên chúng sự sống thần thiêng của Người và ban lại cho chúng ta trong những cách thế mà nhờ đó tâm hồn và tâm trí của chúng ta được biến đổi.

     Không nơi nào chúng ta tìm thấy được sự trao đổi thánh thiêng được tuyên bố mạnh mẽ hơn là trong Kinh Lạy Cha. Vì thế, chúng ta hãy nhìn vào kinh này để xem chúng ta có thể học được những gì.

      Sự Trao Đổi Thánh Thiêng, Phần Một. Nhiều học giả tin rằng Kinh Lạy Cha được đặt ở trung tâm Bài giảng trên Núi của Đức Giêsu. Trước lời cầu nguyện, mọi sự đều hướng lên đó và mọi sự cũng đến sau lời cầu nguyện ấy (5-7). Đây là lý do tại sao vô số các vị thánh đều đã nói với chúng ta rằng Kinh Lạy Cha là lời Kinh hoàn hảo nhất mà chúng ta có thể thưa lên Chúa.

     Phần thứ nhất của Lời cầu nguyện của Chúa tập trung vào việc thờ phượng Thiên Chúa và bước theo Người với trọn con tim. Chúng ta cầu nguyện “nguyện cho Danh Cha cả sáng!” Đó là cách nói của chúng ta Lạy Cha, Cha là Đấng thánh thiện. Con yêu mến Cha, con thờ lạy Cha và con muốn cuộc sống của con làm vinh danh Cha”. Với lời cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa sự tôn thờ của chúng ta.

      Tất cả chúng ta đều khao khát nước thiên đàng. Chúng ta ước ao đến ngày mà mọi giọt nước mắt sẽ được lau khô, bình an và tình yêu sẽ thống trị. Khi chúng ta cầu nguyện “Nước Cha trị đến”, chúng ta đang nói với Cha của chúng ta về niềm khát khao này trong lòng chúng ta bất chấp nỗi sợ hãi sự chết nào đang canh cánh bên lòng. Điều đó như thể là chúng ta đang nói “Con biết đây là một thế giới tốt. Con thán phục về sự kỳ diệu của công trình tạo dựng của Cha. Nhưng lạy Cha, con không thể chờ đợi ngày được ở với Cha. Con không thể chờ đợi để sống trong một thế giới tự do thoát khỏi nỗi đau đớn và sự chết chóc”.Với lời cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa cuộc sống của chúng ta.

     Khi chúng ta cầu nguyện “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, đó là cơ hội để chúng ta nói rằng chúng muốn làm cho thế giới này ngày càng trở nên giống vương quốc của Thiên Chúa hơn. Đó là cách chúng ta thưa với Cha của chúng ta rằng chúng ta muốn cư xử với mọi người xung quanh chúng ta bằng chính tình yêu, lòng thương xót và sự cảm thông mà Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi toàn thể thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi một chút môi trường sống của chúng ta. Với lời cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa công việc của chúng ta.

    Sự Trao Đổi Thánh Thiêng, Phần Hai. Nếu phần thứ nhất trong Kinh Lạy Cha là cơ hội để chúng ta dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, thì phần thứ hai lại là cơ hội để chúng ta xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những gì cần thiết để làm cho vương quốc của Người ngự đến và thánh ý của Người được thực hiện. Đó là cơ hội để cầu xin phần của Thiên Chúa trong sự trao đổi thánh thiêng. Và bởi vì vương quốc Thiên Chúa là tất cả những gì liên quan đến tình yêu thương chúng ta dành cho nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đây là cách thức chúng ta xin Cha của chúng ta giúp đỡ, chúc lành cho các mối tương quan của chúng ta.

      Khi chúng ta cầu nguyện “Xin ban cho chúng con lương thực hằng ngày” là chúng ta đang thưa với Cha của chúng ta rằng chúng ta cần sự nuôi dưỡng và sức mạnh của Người – vừa trong Thánh Thể vừa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. “Bánh” của Người sẽ giúp chúng ta giữ được sự bình an trong những ngày tốt lành cũng như trong những ngày không tốt. Sự hiện diện của Chúa trong chúng ta giúp chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng thương xót. Như thế bằng cách dạy chúng ta hãy cầu xin bánh của Chúa, Đức Giêsu hứa nuôi dưỡng chúng ta bằng mọi thứ chúng ta cần để sống mỗi ngày.

      Cuộc sống trước hết và trên hết là hướng về các mối tương quan – tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và những mối tương quan của chúng ta với nhau. Và kinh nghiệm nói cho chúng ta rằng chúng ta dễ dàng có thể nói hay làm những điều gây tổn thương cho nhau. Vì thế khi cầu nguyện “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, đó là cách chúng ta thú nhận rằng chúng ta đã làm tổn thương những người khác. Đó cũng là cách chúng ta cầu xin ân sủng Chúa để tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Không có gì tốt đẹp hơn là ở trong sự hiệp nhất, và không có gì truyền cảm hứng hơn là nhìn thấy những mối tương quan bị tổn thương được chữa lành và được hồi phục. Và thật tuyệt vời, khi dạy chúng ta cầu nguyện bằng lời Kinh này, Đức Giêsu hứa sẽ chữa lành những mối tương quan của chúng ta.

       Cám dỗ đang vây quanh chúng ta, nó luôn luôn cố gắng chia rẽ chúng ta ra khỏi mối tương quan với Chúa và với nhau. Khi chúng ta xin Cha của chúng ta “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ân sủng để nói không với những cơn cám dỗ này. Chúng ta biết rằng việc từ chối tha thứ, nuôi hận thù và tìm cách trả thù có thể làm hại đến những mối tương quan của chúng ta biết chừng nào. Nhưng chúng ta không luôn luôn nhìn thấy những suy nghĩ chia rẽ, tiêu cực này có thể đến từ ma quỷ “cha của dối trá” (Ga 8,44). Nhưng chính Tin Mừng đang nói với chúng ta hãy cầu nguyện với Lời Kinh này, Đức Giêsu hứa gìn giữ và bảo vệ chúng ta.

       Kho tàng vĩ đại. Kinh Lạy Cha là một trong những kho tàng vĩ đại nhất mà Đức Giêsu đã ban cho chúng ta. Điều đó nói với chúng ta rằng Thiên Chúa muốn giúp chúng ta biết chừng nào và điều đó dạy chúng ta biết dâng chính cuộc sống của chúng ta cho Người. Vì thế chúng ta hãy làm theo những lời Người đã dạy chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy tôn vinh Chúa và tìm kiếm Nước Chúa, và thứ hai chúng ta hãy cầu xin Cha của chúng ta ban ân sủng để chúng ta biết yêu thương và tha thứ như chúng ta đã được yêu thương và tha thứ.

      Một trong những lý do khiến cho Kinh Lạy Cha quá phổ biến chính là vì Lời cầu nguyện ấy bao gồm tất cả các yếu tố của mọi lời cầu nguyện. Chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn những lời cầu nguyện trang trọng như Chuỗi Mân Côi hay Kinh nhật tụng, hoặc chúng ta có thể cầu nguyện theo cách ít cấu trúc, có thể là trong việc tôn thờ Thánh Thể hay bằng cách hát lên những bài hát ngợi khen và thờ lạy. Nhưng không quan trọng chúng ta làm gì, chúng ta có thể tin tưởng rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ biến đổi chúng ta nếu chúng ta hiến dâng chính bản thân mình cho Thiên Chúa như Lời Cầu Nguyện của Đức Giêsu dạy chúng ta làm. Chúng ta có thể tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ biến đổi chúng ta bởi vì chúng ta đang sống sự trao đổi thánh thiêng đã được tóm kết cách hết sức tốt đẹp nơi Cha của chúng ta.

       Hãy làm dịu đi những tâm trí đang xáo trộn. Chúng ta đang sống trong một thế giới ồ ạt phương tiện truyền thông. Máy tính, điện thoại thông minh, Tivi và máy tính bảng luôn luôn xuất hiện. Chúng đang làm ngập lụt tâm trí chúng ta với vô số những hình ảnh và đang bao quanh chúng ta với một mớ về lời và ý kiến hằng ngày. Kết quả là tâm trí chúng ta có khuynh hướng chạy từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác suốt cả ngày sống. Chúng ta có thể quá rối trí đến nỗi có cảm tưởng không thể giữ cho mình tập trung. Khi đến giờ cầu nguyện, những suy nghĩ và những hình ảnh đang chạy đua này sẽ làm cho chúng ta khó có thể đặt tâm trí mình vào Chúa và lắng nghe những gì Người nói với chúng ta. Chúng làm cho chúng ta khó mà ngồi yên lặng trước sự hiện diện của Chúa cũng như không cảm thấy tình yêu và sự bình an của Người.

      Chúng ta có thể làm gì cho vấn đề này? Đoạn trên trang 15 cho chúng ta (the Word Among us, Meditations and Issues for November 2017) cho chúng ta một tiến trình bốn bước đơn giản có thể thực hành vào lúc bắt đầu giờ cầu nguyện của bạn. Nó có thể giúp tâm trí xáo trộn của bạn được bình thản và bạn sẽ tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Mỗi ngày trong tuần này, hãy sử dụng phương pháp này và xem nó giúp bạn thế nào. Bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để đi vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa vào cuối tuần. Bạn có thể nhận ra rằng sự hiện diện của Người có sức mạnh làm yên lặng tất cả những sự xáo trộn đang tràn ngập tâm trí bạn.

    Sự đơn sơ tốt đẹp. Có một cách cầu nguyện khá đơn giản, không quan trọng chúng ta cầu nguyện như thế nào. Tính đơn giản đó tóm lại trong sự trao đổi thánh thiêng. Đó là sự đơn sơ của một đứa trẻ chạy đến với cha cậu (cô) bé trong tình yêu và tin tưởng. Đó là sự đơn sơ dâng lên Thiên Chúa món quà sự sống và sự thờ phượng của chúng ta, rồi lãnh nhận tình yêu và ân sủng của Người ban tặng cho chúng ta. Đó là sự đơn sơ nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được ban tràn đầy mọi thứ cần thiết để chúng ta thực thi thánh ý của Người… dưới đất cũng như trên trời.

 Theo the Word Among us
Meditations and Issues for November 2017
                       Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.