Thơ: Chúa đến

0

125

CHÚA ĐẾN
[Niệm khúc Tv 85:8-12]

Đời là Mùa Vọng kéo dài
Nay chờ, mai đợi, đêm ngày chờ mong
Phàm nhân sớm tối long đong
Bao gian khổ khiến cõi lòng bất an
Tình thương, xin tỏ hiển nhiên
Ban ơn cứu độ và ban an bình
Để cho tín nghĩa, ân tình
Công lý, hòa bình hội ngộ giao duyên
Ai yêu kính Chúa từ nhân
Chúa thương cứu độ, ban nguồn sống vui
Kìa, Ngài sắp đến cứu đời
Mừng vui lên, hãy tươi cười hân hoan!
Tôi ơi, đừng có nhát gan
Đừng lo sợ, mạnh mẽ lên đi nào!
Ngày công lý, Chúa tối cao
Thưởng công, phạt tội, trước sau rạch ròi
Chính Ngài cứu độ loài người
Những ai thành tín, hãy cười vui lên! (*)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-12-2017

…………………………………………………

(*) Is 35:4 – Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em”.

Comments are closed.