Thơ: Chúa sinh cơ hàn

0

147

CHÚA SINH CƠ HÀN

Ôi Hài Nhi sinh nằm trong máng cỏ
Nơi chiên,bò chúng tụ tập kiếm ăn
Chúa sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn
Không người giúp còn bị đời xua đuổi.

Thánh Giuse và Mẹ Ngài dong duổi
Tìm nhà trọ vì nghèo họ không cho
Không nơi ở phải tìm đến chuồng bò
Đành chấp nhận bước vào hang súc vật.

Có ai hay một Vị Vua trời đất
Mà sinh ra trong máng cỏ bò lừa
Không chiếu chăn trời giá lạnh gió lùa
Trong đêm tối giữa mùa Đông giá rét.

Thương nhân loại sinh ra trong sương tuyết
Để cho con cảm nhận được tình yêu
Vì quá yêu nên chấp nhận kiếp nghèo
Sống khiêm hạ nêu gương cho trần thế.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.