Thơ: Chúc Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh

0

138

CHÚC MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Mừng Chúa Giáng Sinh Quý Đức Cha
Quý Đức Viện Phụ,Đức Ông nhà
Quý Cha Hạt Trưởng trong cả nước
Quý Cha Triều, Dòng hết mọi Cha.

Xin Chúa Hài Nhi xuống phúc lành
Ban nhiều hồng phúc suốt năm canh
Đức Cha,Quý Cha đều tận hưởng
Ơn Chúa Hài Nhi xuống ngập tràn.

Mừng Quý Bề trên các Dòng tu
Giáng Sinh an mạnh đến thiên thu
Có Chúa hài Nhi trong máng cỏ
Cứ xin Ngài sẽ chẳng chối từ.

Xin cho Dòng có nhiều ơn gọi
Để ra đi loan báo Tin mừng
Đồng lúa chín vàng còn đang đợi
Thợ gặt hăng say chẳng ngại ngùng.

Mừng Quý Thầy hết các Dòng tu
Quý Thầy Chủng Viện cũng chẳng từ
Xin chúc Quý Thầy đầy ơn Chúa
Trong mùa Giáng Sinh phúc đầy dư.

Mừng lễ Giáng Sinh tới Quý Sơ
Ơn lành Chúa đổ xuống vô bờ
Trên hết Quý Sơ toàn cõi thế
Niềm vui tràn ngập thật nên thơ.

Đặc biệt em chúc mừng Chị Tổng
Quý Chị trong Ban Tổng Điều Hành
Cùng Quý Bề trên niềm hy vọng
Được Chúa Hài Nhi chúc phúc lành.

Em xin chúc mừng nhiều Chị Giáo
Quý Chị Cao Niên,Quý Chị hiền
Cùng các em thời gian đào tạo
Ơn Chúa Hài Nhi thật vô biên.

Cuối cùng xin chúc quý Ông Bà
Cha Mẹ,Anh Chị cả nhà ta
Cô Dì Chú Bác và các Cháu
Cùng các thành viên của mọi nhà.

Một mùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa
Niềm vui tràn ngập khắp tâm hồn
Ân lộc Chúa ban từ muôn phía
Mùa Giáng Sinh này sẽ vui hơn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.