Thơ: Máng Cỏ cho Giêsu

0

MÁNG CỎ CHO GIÊSU

Chỉ một ngày nữa Chúa Giáng trần
Con làm máng cỏ tận trong tâm
Cọng rơm hy sinh làm chăn ấm
Khiêm nhường là áo để che thân.

Con muốn dâng lên Chúa Hài Đồng
Nỗi đau bệnh tật kết khăn bông
Những gì ngang trái làm tã cuốn
Bởi vì có gió lạnh mùa Đông.

Máng cỏ Chúa nằm thấy mà thương
Không phải chiếc nôi chẳng phải giường
Mà là tấm ván người ta đóng
Cho súc vật ăn rất tầm thường.

Máng cỏ hồn con đã làm xong
Con mời Chúa đến ngự vào lòng
Chăn ấm khăn bông đều đã sẵn
Con sẽ ngồi đây để chờ mong.

Nữ tu Thérese Mai Thị Ngượi

149

Comments are closed.