Thơ: Bài học lớn của em bé

0

BÀI HỌC LỚN CỦA EM BÉ
[Ga 6:1-15 ≈ Mt 14: 13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17]

Đem theo năm chiếc bánh ngon
Với hai con cá là phần ăn riêng
Chưa ăn nên vẫn còn nguyên
Bởi còn nghe Chúa nói thêm nhiều điều
Tà dương ngả bóng thật mau
Nắng vàng dần tắt nên chiều tối mau
Chúa thương dân chúng rất nhiều
Theo Ngài mà chịu đói meo lòng mình
Chạnh lòng nên bảo môn sinh
Đi mua lương thực chúng mình cùng ăn
Nghe Thầy nói, họ ngạc nhiên
Cũng không đủ dẫu hai trăm mua đồ (*)
Thấy em bé dễ thương kia
Có đồ ăn đó nhưng mà đáng chi
Hỏi thì em sẵn sàng đưa
Không hề ích kỷ, không hề tính toan
Chính trong phép lạ Chúa làm
Em bé có phần đóng góp đó thôi
Ôi, em bé thật tuyệt vời
Sẵn sàng chia sẻ, chẳng đòi hỏi chi
Em còn bé nhỏ thôi mà
Nhưng bài học lớn em vừa nêu lên

TRẦM THIÊN THU
(*) Hai trăm đồng tương đương hai trăm ngày công, một số tiền không nhỏ.

Comments are closed.