Thơ: Chữ Phục vụ

0

CHỮ PHỤC VỤ

[Niệm khúc Mt 20:20-28 ≈ Mc 10:35-45]

Chữ phục vụ đơn giản mà khó học
Thuộc mặt chữ và viết rất rõ ràng
Nhưng tập hoài mà vẫn chẳng làm xong
Ồ, thì ra thuộc suông, thiếu hành động

Vẫn giành nhau hàng ngày trong cuộc sống
Chia năm bè, bảy mối, với mười phe
Việc đạo đức mà lại chỉ muốn khoe
Việc mình làm không ai biết, buồn thật!

Chỉ thích được ăn trên và ngồi trước
Uống ly ngọt, còn ly đắng dành ai?
Làm tông đồ đâu phải để lấy oai
Tâm còn tà, đừng tưởng mình đạo đức!

Nói cho cùng, “cái tôi” đáng ghét thật
Chỉ vì nó mà khó nên trọn lành
Có nghĩa là đường nên thánh loanh quanh
Giết “cái tôi” mới có thể nên thánh

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Giacôbê tông đồ, 25-7-2018

Comments are closed.