Thơ: Động lòng

0

ĐỘNG LÒNG
[Tình khúc Ga 6:1-15 ≈ Mt 14: 13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17]

Động lòng nên mới xót thương
Xót thương nên mới rộng lòng sẻ chia
Sẻ chia không phải đồ thừa
Mà là nhịn để trao cho người cần
Người cần đâu chỉ người thân
Mà là tất cả tha nhân quanh mình
Động lòng nên mới thương tình
Thương tình nên mới hy sinh cho người
Đối thần – ba đức tuyệt vời
Thế nhưng đức mến muôn đời còn nguyên
Vì tin mà cậy trông luôn
Cũng vì tin mới tỏ niềm mến yêu
Gian trần đầy nỗi khổ đau
Biết bao hoàn cảnh làm xao xuyến lòng
Biết bao tình trạng thê lương
Thế nên Chúa dạy phải thương yêu hoài
Người thì ngậm đắng, nuốt cay
Người thì chịu cảnh đọa đày không ngơi
Mỗi người một chút mà thôi
Nối dài tay Chúa cho đời vòng thương
Cầu xin Thiên Chúa đỡ nâng
Ngày đêm trợ lực yêu thương mọi người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 25-7-2018

Comments are closed.