Thơ: Ngoại ơi !

0

NGOẠI ƠI !
(Kính mừng Thánh Gioakim và Thánh Anna)

Mừng Ông Bà Ngoại thánh nhân
Song thân Đức Mẹ, hồng ân dạt dào
Ông Bà được Đức Chúa trao
Sinh thành Mẹ Chúa tối cao – Ngôi Lời
Là Con của Đức Chúa Trời
Đấng cứu loài người thoát ách trầm luân
Mừng Ông Bà Ngoại thánh nhân
Cầu thay nguyện giúp nhân trần, Ngoại ơi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-7-2018

Comments are closed.