Thơ: Ầu ơ trẻ thơ

0

ẦU Ơ TRẺ THƠ
[Niệm khúc Mt 18:1-4 ≈ Mc 9:33-37; Lc 9:46-48]

Nếu không nên giống trẻ thơ
Đừng mơ mình được bước vô Thiên Đàng
Đó là ý tưởng hoang đường
Chúa không bóng gió, chẳng vòng vo chi

Ngài yêu quý đức đơn sơ
Hãy nên bé nhỏ và mơ Nước Trời
Chúa Giêsu sẽ tươi cười
Đón người hèn mọn vui đời trường sinh

Ầu ơ… khúc hát ân tình
Từ trần thế đến Thiên Đình vẫn ru…
Ầu ơ… khúc hát trẻ thơ
Hồn nhiên, chân thật, đơn sơ làm người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-9-2018

Comments are closed.