Thơ: Mưa hồng

0

Hoa Hồng mưa xuống từ trời
Mưa từ ngày ấy, chẳng ngơi bao giờ
Màu hồng thắm sắc cơn mưa
Thánh Ân Thiên Chúa chan hòa trần gian
Tiên-sa đã hứa một lần
Mãi mãi ân cần giữ trọn lời xưa
Cảm ơn Thánh nữ Tiên-sa
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ xót thương

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Tiên-sa Thánh Nữ – 2018

Comments are closed.