Thơ: Cung tin điệu mến

0

Ngày qua tháng tới êm đềm
Tháng Mười hợp xướng hân hoan muôn lời
Thiết tha kinh nguyện Mai Côi
Râm ran suốt cả Tháng Mười bình an
Xin ân thương các Linh Hồn
Cầu cho họ hưởng Tôn Nhan Chúa Trời
Cung tin điệu mến tuyệt vời
Như trầm hương tỏa lên trời cao xanh
Mai Côi hòa quyện Thánh Kinh
Thiên Chúa chúc lành, Đức Mẹ chở che
Hai mươi lời nguyện thiết tha
Nối kết bốn mùa – điệu thức Mai Côi (*)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 10-10-2018
(*) Hai mươi ngắm theo bốn mầu nhiệm – Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Comments are closed.

phone-icon