Bạn có biết Thánh Phanxicô Assisi chịu năm dấu đinh như Chúa Giêsu?

0

THÁNH PHANXICÔ ASSISI

Bạn có biết Thánh Phanxicô Assisi chịu năm dấu đinh như Chúa Giêsu?

Nhiều người không biết rằng các vết thương ở tay và chân của Thánh Phanxicô có cái gì đó giống như cây đinh. Các đinh này có thể lấy ra khỏi vết thương.

Khi Thánh Phanxicô sắp giã từ cuộc đời, các vết thương của ngài được nhiều người ở Assisi hôn kính, trong số đó có hiệp sĩ Jerome, người này đã nghi ngờ nhưng rồi phải tin thật – giống như Thomas tông đồ đã từng không tin và rồi phải tin khi tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt.

Trước mặt các tu sĩ trong dòng, ông đã rút những chiếc đinh ra từ tay chân của Thánh Phanxicô, và lấy tay nhấn vào vết thương ở cạnh sườn của thánh nhân. Điều đó có nghĩa là ông có thể làm chứng về sự thật của phép lạ, và đặt tay trên Sách Thánh thề rằng ông đã thấy và đã sờ vào các vết thương của Thánh Phanxicô. Các vết thương đó cuãng được chứng thực bởi Thánh Clara và các nữ tu của bà, những người đã tham dự lễ an táng Thánh Phanxicô.

Đây là cách mô tả những-chiếc-đinh-bằng-thịt (fleshly nails) của Thánh Phanxicô:

Trên chân tay của Thánh Phanxicô bắt đầu xuất hiện những cái như những cây đinh, nhìn giống như trên Thân Mình Đức Kitô chịu đóng đinh. Có lần Chúa Giêsu đã hiện ra với ngài trong hình dạng tmột hiên thần. Chân tay Thánh Phanxicô cũng bị đâm thâu, các đầu đinh thò ra ở chân tay ngài, mũ đinh ở phía trên chân tay, chúng như xoắn lại. Tương tự, vết thương ở cạnh sườn như vết đâm của lưỡi giáo, vẫn chảy máu. Những giọt máu chảy ra thường thấm ướt áo dòng của ngài.

Rõ ràng, năm vết thương của Thánh Phanxicô khác với năm vết thương của Thánh Padre Pio ở Pietrelcina. Mới đây, Lm Solanus Benfatti đã soạn thảo một luận án về Năm Dấu Thánh Đức Kitô.

Lm Solanus Benfatti đã xuất bản nghiên cứu về việc làm chứng năm vết thương của Thánh Phanxicô với tựa đề “Năm Vết Thương Của Thánh Phanxicô”, do NXB TAN ấn hành năm 2011.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Cantuar.blogspot.com)

Comments are closed.

phone-icon