Thơ: Bóng

0

Bóng soi đời dáng thập hình
Nhánh ngang, nhánh dọc – nhánh tình Giêsu
Yêu người, mến Chúa bốn mùa
Lạnh Đông, nóng Hạ, sắt se Thu buồn
Ba mùa vất vả chờ Xuân
Bóng nghiêng đời ngã bao lần trần ai
Nhiều buồn mà lại ít vui
Mặn đời vị khổ, ngậm ngùi bao phen
Ngã rồi lại phải đứng lên
Thập hình cứ vác thâu đêm suốt ngày
Đời không nếm ớt vẫn cay
Gian nan chồng chất cho đầy trăm năm
Cuộc đời soi bóng miên man
Có hình thập giá lặng thầm Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-10-2018

Comments are closed.

phone-icon