Thơ: Cầu Thánh Gioan-Phaolô II

0

(Lễ ngày 22-10)

Kính lạy Thánh Gioan-Phaolô II
Xin giúp con luôn biết sống giản dị
Trước nghịch cảnh không bao giờ run sợ
Biết tìm kiếm và xây dựng hòa bình
Sống hòa đồng và chan chứa ân tìn
Yêu trẻ em và thương người nghèo khổ
Biết khiêm nhường, nhận mình là bé nhỏ
Và hằng ngày siêng lần chuỗi Mân Côi
Luôn phó thác tất cả cho Chúa Trời
Với mọi người luôn rộng lòng tha thứ
Xin giúp con biết ngước nhìn Thánh Giá
Nơi Con Chúa bị treo vì yêu thương
Và giúp con can đảm sống kiên cường
Vì Sự Thật, Hòa Bình và Công Lý

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon